SIGULDAS ROBOTU KAUSS 2018

Nolikums

MĒRĶIS

1. Popularizēt skolēnu interesi par inženierzinātnēm un robotiku.

2. Pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes.

3. Novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas tehniskās jaunrades jomā.

4. Veicināt Latvijas robotikas un mehatronikas izglītības attīstību Latvijā.

NORISES VIETA UN LAIKS

Siguldas Sporta centrs, A. Kronvalda ielā 7, Siguldā, 2018.gada 24.februārī.

ORGANIZĀTORI

Siguldas Robotu Kausu organizē Siguldas novada Jaunrades centrs sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru (VISC), Robotu skolu, Preiļu robotikas klubu.

DALĪBNIEKI

Konkursā piedalās tehniskās jaunrades pulciņu dalībnieki un robotikas klubu biedri, kuri tiek iedalīti trīs vecuma grupās:

1) 1.-6. klašu skolēni (8-14 g.v.),

2) 7.-12. klašu skolēni (15-19 g. v.),

3) studenti un amatieri.

Ja kādā no sacensību disciplīnām kādā no vecuma grupām dalībnieku skaits ir neliels, sacensības noritēs jauktās vecuma grupās. Precīzs katras disciplīnas dalījums vecuma grupās tiks paziņots 23. februārī. Sacensību laika plānojums tiks publicēts sacensību vietnē.

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti, un fotogrāfijas var tikt publiskotas.

DISCIPLĪNAS

Sacensību disciplīnas tiek dalītas divās grupās – LEGO robotu un Elektronikas robotu grupas.

Disciplīnas LEGO grupā (Mindstorms NXT2.0 un EVE 3.0):

1) LEGO Sumo

2) LEGO Folkrace

3) LEGO Līnijsekošana

4) LEGO Līnijlabirints

Disciplīnas Elektronikas robotu grupās:

1) MINI Sumo

2) Folkrace

3) Līnijsekošana

4) iRobot Sumo

5) Līnijlabirints

6) Folkrace PLUSS

7) VEX challenge

8) Mini drone challenge

9) MAKEblock challenge

10) Freestyle

LEGO grupas disciplīnās un Elektronikas robotu disciplīnu sacensības notiek saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem, pēc kādiem tiek organizēts arī Latvijas Robotikas čempionāts.

SIGULDAS ROBOTU KAUSS

Konkursa organizatori ņēmot vērā komandu dalībnieku skaitu, panākumus sacensībās, aktivitāti un atbalstu elektronikas un robotikas kustības veicināšanā, pasniedz divām komandām SIGULDAS ROBOTU KAUSU.

REĢISTRĀCIJA SACENSĪBĀM

Reģistrēšanās dalībai sacensībām norit elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu. Sacensībām reģistrējas Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņi, klubi un robotikas klubi – reģistrācijā norādot pārstāvēto iestādi un reģistrējot robotus atbilstošās disciplīnās un vecuma grupās, kā arī reģistrējot komandas dalībniekus. Reģistrācija ir atvērta līdz 2018.gada 20.februārim, reģistrācijas anketa pieejama: http://robotika.pvg.edu.lv/srk2018

Tiesāšana

Organizācijas komitejai ir tiesības veikt sacensību noteikumos izmaiņas, ja vien šīs izmaiņas nedod priekšrocības kādai no komandām.

Rezultātus kontrolē un apkopo tiesnešu kolēģija atbilstoši nolikumam.

Sacensības tiek organizētas, lai veicinātu skolēnu un jauniešu interesi un paturot prāta “labas rīcības” principus, tāpēc visi jautājumi/domstarpības un problēmas tiek risinātas pieklājīgā manierē ar tiesnešu palīdzību. Ja par tiesāšanas gaitu rodas kādas pretenzijas, komandai ir tiesības Organizācijas komitejā mutiskā kārtībā apstrīdēt tiesnešu lēmumu ne vēlāk kā līdz notiekošā raunda beigām. Galvenā tiesneša lēmums ir galējs un neapstrīdams. Tiesnešiem ir visas pilnvaras visā sacensību laikā; visiem dalībniekiem ir jāpakļaujas viņu lēmumiem.

Tiesnesis var izmantot papildus raundus strīdīgu situāciju atrisināšanai.

Raunda pārspēle var notikt pēc tiesnešu lēmuma un tikai tādā gadījumā, ja robota darbībā ir notikusi iejaukšanās no malas vai ja bojājums radies spēles laukuma sliktā stāvokļa dēļ, vai arī ja tiesnešu kolēģija ir pieļāvusi kļūdu.

Komandas locekļi un vadītājs nevar iejaukties ne savas, ne pretinieka komandas robota darbībās ne fiziski, ne no attāluma. Iejaukšanās nozīmē tūlītēju diskvalifikāciju.

Sacensību norises kārtība

Mēģinājums ir robota darbība, veicot uzdevumu laukumā pēc tiesneša dotā starta signāla un līdz uzdevumam dotā maksimālā laika beigām, līdz uzdevuma pilnīgai izpildei vai līdz tiesneša lēmumam.

Raunds ir visu komandu visu mēģinājumu kopums.

Sacensības sastāv no 2 vai 3 raundiem.

Galīgais sacensību modelis (dalībnieku pretinieki un sacensību secība) tiek noteikts sacensību dienā, sadalot apstiprinātos un tehnisko pārbaužu izturējušos robotus grupās vai sadalot pāros, izmantojot nejaušības principus.

Mēģinājuma laikā sacensību zonā drīkst atrasties tikai tiesneši un tā robota operatori, kurš piedalās konkrētajā mēģinājumā.

Pirms mēģinājuma uzsākšanas robotam jābūt izslēgtam un novietotam starta zonā. Tad tiesnesis dod signālu robota ieslēgšanai un programmas izvēlei (bet ne palaišanai). Ja programmas palaišana nozīmē to, ka robots uzreiz sāk darbību, tad programmas palaišanai jāgaida tiesneša signāls.

Ja programmas palaišana nenozīmē to, ka robots uzreiz sāk darboties, komanda var palaist programmu līdz tiesneša dotajam starta signālam, taču pēc tam ietekmēt robota darbību vairs nedrīkst. Vienīgais šī noteikuma izņēmums: komanda var veikt tikai vienu darbību ar robotu, ja kā robota starta signāls tiek izmantoti sensori. Tiesnesim ir jāseko robota iedarbināšanas procedūrai un tikai pēc tiesneša piekrišanas var tikt dots starta signāls.

Mēģinājuma laikā operators var vienu reizi pēc saviem ieskatiem restartēt robotu. Par robota restartēšanu ir jāpaziņo tiesnesim ne vēlāk kā 10 sekundes pēc mēģinājuma starta.

Konstrukciju ierobežojumi ROBOTIEM:

aizliegts izmantot jebkādas lipīgas palīgierīces uz robota riteņiem un korpusa;

aizliegts izmantot jebkādas smērvielas uz robota atklātajām virsmām;

aizliegts izmantot jebkādas palīgierīces, kas robotam piešķir palielinātu stabilitāti, piemēram, kas rada vakuumvidi;

aizliegts radīt traucējumus infrasarkaniem un citiem sāncenša robota sensoriem, kā arī radīt traucējumus elektroniskā aprīkojuma darbībai;

aizliegts izmantot palīgierīces, kas ar jebko apmētā sāncenša robotu;

aizliegts izmantot šķidras, pulverveida un gāzveida vielas kā ieroci pret sāncenša robotu;

aizliegts izmantot viegli uzliesmojošus materiālus;

aizliegts izmantot konstrukcijas, kas var radīt fiziskus bojājumus ringam vai sāncenša robotam;

Roboti, kas pārkāpj augšminētos aizliegumus, no sacensībām tiek izslēgti.

Kontaktinformācija::

Kontaktpersona par vispārīgiem jautājumiem - Siguldas novada Jaunrades centra direktore Ilze Šulte, e-pasta adrese: ilze.sulte@sigulda.lv.

Kontaktpersona par Elektronikas robotu grupas sacensībām un galvenais sacensību tiesnesis – Siguldas novada Jaunrades centra Elektronikas pulciņa vadītājs Edgars Bajaruns, e-pasta adrese: bajaruns@gmail.com.

Kontaktpersona par LEGO robotu grupas sacensībām – Siguldas novada Jaunrades centra LEGO Robotikas pulciņa vadītājs Jānis Miglinieks, e-pasta adrese: janis.miglinieks@hotmail.com.