Folkrace

LEGO, Brīvā konstrukcija, Folkrace PLUSS

Apraksts

Folkrace sacensības ir autonomas mašīnas imitēšana apļveida trasē ar šķēršļiem. Trasē robotam jāspēj nobraukt pēc iespējas vairāk trases apļus vajadzīgajā virzienā, norādītajā laikā. Trasē ir vairāki līkumi un dažādu veidu šķēršļi, kurus robotam jāspēj pārvarēt. Trasē var būt arī tilti un tuneļi. Papildus šķēršļi ir arī pretinieku roboti, kurus mašīnai jāspēj apbraukt vai izvairīties no tiem.

Sacensību noteikumi

1) Sacensības norisinās atsevišķi elektronikas robotu un LEGO robotu kategorijās.

2)Visi sacensību dalībnieki pēc nejaušības principa tiek sadalīti apakšgrupās pa 4 vai mazāk dalībniekiem. Sacensības tiek aizvadītas katrā apakšgrupā un sastāv no 3 raundiem, katra raunda ilgums – 3 minūtes. Katrā raundā piedalās visi apakšgrupas dalībnieki. Katrā raundā sacensību dalībnieki var tikt sadalīti pēc nejaušības principa. Atkarībā no kopējā dalībnieku skaita var tikt organizēti arī pusfināli un vai fināla raundi, kuros dalībnieki tiek grupēti pēc apakšgrupās iegūto punktu skaita.

3) Robotus sacensību laukumā novieto paralēli attiecībā pret trases sienām un citam pret citu, ne mazāk kā 4 cm attālumā no trases sienām un citam no cita.

4) Sacensības sākas un beidzas pēc tiesneša signāla.

5) Robots drīkst uzsākt kustību 5 sekundes pēc tiesneša komandas.

6) Robotam, kas veicis falšstartu, tiek noņemts 1 punkts un tas saņem brīdinājumu. Atkārtota falšstarta gadījumā robots tiek diskvalificēts.

7) Punkti tiek skaitīti par viena trases apļa veikšanu pareizā virzienā. Apļa sākuma un beigu punkts ir starta līnija (vieta).

8) Ja robots šķērso starta vietu pareizā virzienā tiek pieskaitīts 1 punkts.

9)Ja robots šķērso starta vietu nepareizā virzienā tiek atņemts 1 punkts.

10) Gadījumā, ja robots ilgāk par 15 sekundēm nekustas vai arī ir apgāzies, komandas, kurai pieder robots, dalībniekam ar tiesneša atļauju ir tiesības:

 Atstāt robotu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas.

 Novietot robotu uz starta līnijas, zaudējot iepriekš savāktos punktus (punktu skaits braucienā tiek atiestatīts uz 0).

11) Ja kopā ir saķērušies/iesprūduši, vairāk par vienu robotu, turklāt tie nepārvietojas vairāk par 15 sek, tad tiesnesis, vai dalībnieki ar tiesneša atļauju, noņem robotus no trases un komandas, kurai pieder robots, dalībniekam ir tiesības:

 Novietot robotu uz starta līnijas, zaudējot iepriekš savāktos punktus.

 Nenovietot robotu trasē, saglabājot iepriekš savāktos punktus.

12) Robotu pārvietošana nedrīkst ietekmēt trasē braucošos robotus un ir jāveic tiesnesim vai dalībniekam ar tiesneša atļauju.

13) Ja ir vairāki roboti, kas savākuši vienādu punktu skaitu, to starpā tiek aizvadīts papildu raunds (ne ilgāk kā 3 minūtes), kurā uzvar robots, kurš pirmais nobrauc 3 apļus.

Trase

Trase ir fiziski norobežota ar apmalēm, tā nav marķēta ar optiskiem, magnētiskiem, vizuāliem vai citiem līdzekļiem. Trases virsma (segums) ir melnā krāsā. Apmales ir baltā krāsā un 12±1 cm augstas. Trases platums ir 100±20 cm. Trasei ir slēgta trajektorija 5 – 25 m garumā. Trasē var atrasties vienkārši šķēršļi – lēzeni paaugstinājumi un padziļinājumi, nelīdzenumi. Papildus tam trasē bez apmalēm var atrasties barjeras vai citi objekti, radot papildus līkumus un/vai sašaurinājumus.

Folkrace PLUSS TRASE

Folkrace PLUSS sacensību disciplīnā būtiskā atšķirība ir tā, ka trases pamatne var būt dažādu segumu, tajā skaitā smilšu, akmens šķembu, ūdens, u.c. materiāli. Tāpat trasē var tikt izvietoti kustīgi šķēršļi un objekti (piemēram tenisa bumbiņas, kustīgi kluči).

Robots

Robotam jābūt spējīgam pārvietoties autonomi. Ārējie izmēri nedrīkst pārsniegt 15x20 cm, augstums nav ierobežots, svars līdz 1,5 kg.

Robots nedrīkst:

1) Distancē mainīt savu konfigurāciju / izskatu;

2) Bojāt trases segumu un apdraudēt skatītājus;

3) Radīt jebkādus gāzveida, pulvera vai šķidra veida izmešus;

4) Aktīvi bloķēt vai bojāt citus robotus;

5) Izmantot citus robotus, lai pārvietotos.

Robotam jābūt palaižamam un apstādināmam ar iebūvētas(-u) pogas(-u) vai tālvadības pults palīdzību. Robota numura uzlīmei ir jābūt novietotai skaidri saredzamā vietā, lai to būtu iespējams atpazīt sacensību laikā. LEGO robotu izveidē drīkst būt izmantotas tikai komplektos pieejamās detaļas. Aizliegts izmantot lipīgas un eļļainas vielas uz robota detaļām. Aizliegts izmantot palīgierīces, kas rada fiziskus bojājumus pretinieka robotam vai ringam.