Freestyle

Apraksts:

Freestyle kategorijā var demonstrēt savus robotikas vai radošo projektu sasniegumus. Dalībniekam jāsagatavo neliels stāstījums par sava robota funkcijām un pielietojumu, kurš būs jāprezentē žūrijas locekļiem un apmeklētājiem. Roboti vai elektronikas projekti tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

• sarežģītība,

• inovatīva pieeja,

• efektīva un atraktīva projekta prezentēšana,

• iekārtas pielietojums dzīvē.