iRobot SUMO

Apraksts

Šajās sacensībās dalībniekiem ir jāsagatavo autonoms robots, kurš spēj pēc iespējas efektīvāk izstumt sāncenša robotu aiz ringa baltās līnijas. Katrā mačā savā starpā sacenšas divas komandas. Tikai viens komandas dalībnieks drīkst atrasties pie ringa, pārējiem komandas locekļiem notiekošais jāvēro no skatītāju rindām.

Sacensību noteikumi

1. Sacensībās spēkiem mērojas divi roboti. Sacensību mērķis – izstumt sāncenša robotu aiz ringa baltās līnijas.

2. Ja jebkura no robota daļām pieskaras laukumam aiz baltās līnijas, robotam konkrētajā raundā tiek ieskaitīts zaudējums (ja sacensības laukums ir izvietots uz paaugstinājuma, tad zaudējums tiek ieskaitīts, ja jebkura no robota daļām pieskaras virsmai ārpus paaugstinājuma).

3. Ja pēc raunda beigām neviens no robotiem nav izstumts aiz ringa robežas, tad par raunda uzvarētāju kļūst robots, kurš atrodas tuvāk ringa centram. Lēmumu par uzvarētāju pieņem tiesnesis.

4. Ja uzvarētāju nav iespējams noteikt augšminētajos veidos, lēmumu par uzvarētāju vai par raunda pārspēli pieņem sacensību tiesnesis.

5. Raunda laikā komandu dalībnieki nedrīkst pieskarties robotiem.

Laukums

Sacensību laukums ir melns aplis 148 cm diametrā, ar 5 cm platu baltu līniju gar tā ārmalu. Laukums ir sadalīts 4 kvadrantos. Robotiem vienmēr jābūt novietotiem divos pa diagonāli pretējos sektoros (skat. Attēls 1). Robotam jānosedz Tawara (baltā līnija) vismaz daļēji. Robota riteņiem jābūt novietotiem paralēli iedomātajai līnijai, kas ir starta krusta turpinājums to līniju virzienā, kurām galā ir bultas.

Robots

1. Robots ir oriģināls vai modificēts iRobot Roomba Vacuum Cleaner klases robots. Nedrīkst modificēt šādas oriģinālā robota iekārtas un mezglus:

1. Piedziņu – motorus, riteņus un reduktorus, kā arī motoru kontrolierus;

2. Barošanas avotus – drīkst izmantot tikai ražotāja oriģinālos barošanas avotus;

3. Korpusa modifikācijas nedrīkst būt tādas, kas palielina oriģinālā robota izmērus, izņemot augstumu;

4. Svars nedrīkst pārsniegt 4 kg.

2. Drīkst veikt šādas oriģinālā robota modifikācijas:

1. Papildināt esošo sensoru bāzi, pievienojot papildus sensorus;

2. Izmantot papildus skaitļošanas elementus vai citas elektroniskās iekārtas, kas atbilst iepriekš minētajiem ierobežojumiem;

3. Var tikt noņemts netīrumu konteiners, kā arī tikai telpu uzkopšanai nepieciešamie agregāti (birstes un atbilstošie motori).

3. Visām oriģinālā robota izmaiņām jāsaglabā iespēja robotu viennozīmīgi identificēt kā Roomba Vacuum Cleaner tipa robotu. Par atbilstību šai prasībai lemj Tiesnešu grupa, pieaicinot iRobot pārstāvi, ja šāda nepieciešamība rodas, lai atrisinātu strīdīgu situāciju.

4. Sacensībās drīkst izmantot arī Roomba Create modeļus.

5. Robots nedrīkst fiziski sadalīties daļās un tam jāsaglabājas kā vienam centralizēti vadītam robotam. Roboti, kuri neatbildīs šim noteikumam, automātiski zaudēs maču. Skrūvju, uzgriežņu un citu robota daļu, kuru masa nepārsniegs 5 gramus, atdalīšanās no robota mača laikā, netiks uzskatītas par zaudējuma iemeslu, un roboti varēs turpināt maču pēc šādu daļu zaudēšanas.

6. Robotiem ir jābūt autonomiem. Robotu vadībai var tikt izmantoti jebkuri mehānismi, un visām to daļām jābūt uz vai iekš robota. Vadības mehānismi nedrīkst sadarboties ar ārējām kontroles sistēmām (cilvēku vai mašīnu).

7. Robotam ir jāsāk darboties ne ātrāk kā piecas sekundes pēc tam, kad lietotājs ir to iedarbinājis.

8. Robotam jābūt autonomam.

9. Robots, kurš pēc tiesnešu domām tīšuprāt bojā vai aptraipa citus robotus, vai kā citādi bojā vai piesārņo laukuma virsmu, tiks diskvalificēts uz visu sacensību laiku.

10. Pirms sacensībām tiek pārbaudīts gan robotu svars, gan to izmēri.

11. Dalībniekiem ir tiesības starp raundiem operatīvi veikt izmaiņas robota konstrukcijā (tajā skaitā – remonts, barošanas elementu maiņa, programmas izvēle u.tml.), ja vien veiktās izmaiņas nav pretrunā robotu konstrukcijai piemērojamajām prasībām un nepārkāpj sacensību reglamentu. Operatīvajām robota konstrukcijas izmaiņām veltīto laiku kontrolē tiesnesis, taču tas nedrīkst pārsniegt 1 minūti. Aizliegts izmantot lipīgas un eļļainas vielas uz robota detaļām. Aizliegts izmantot palīgierīces, kas rada fiziskus bojājumus pretinieka robotam vai ringam.

Sacensību norises kārtība

Sekojot tiesneša instrukcijām, viens no komandas dalībniekiem novieto robotu ringā. Pēc uzstādīšanas ringā robotus nedrīkst pārvietot uz citu vietu. Pēc tiesneša signāla “Sākt” komandas var ieslēgt robotus. Robotiem ir jāiztur 5 sekunžu pauze pēc ieslēgšanas un tikai pēc tam tie var sākt kustību. Šīs 5 sekunžu pauzes laikā dalībniekiem ir jāatstāj rings. Vienā mačā ir trīs raundi (līdz 2 uzvarām) un tas ilgst ne vairāk kā 3 minūtes. Ja roboti „saķeras” un tas ilgst vairāk par 15 sek., tiek piešķirts strīds, un cīņa tiek atkārtota. Raundu apturēšana, turpināšana un pabeigšana notiek pēc tiesneša signāla. Atkarībā no dalībnieku skaita tiek izspēlēts apļa turnīrs (cīnās katrs ar katru) vai tiek izmantota divkāršā izslēgšanas sistēma.