Līnijlabirints

Apraksts

Šajās sacensībās autonomam robotam no starta līdz finišam ir jākustas, sekojot melnajai līnijai, un attālums jāveic maksimāli īsākajā laikā, atrodot ātrāko ceļu pa līnijas labirintu no starta līdz finišam.

Sacensību noteikumi

1. Sacensības norisinās atsevišķi elektronikas jeb brīvas konstrukcijas robotu un LEGO, VEX un MBlock robotu kategorijās.

2. Lai iegūtu rezultātu, robotam veiksmīgi jānokļūst no starta laukuma līdz finiša laukumam.

Starta laukums – zaļš kvadrāts 30x30 cm. Finiša laukums – sarkans kvadrāts 30x30 cm.

Starta pozīcijā robots pilnībā atrodas starta (zaļajā laukumā).

Laika skaitīšana sākas, kad kāda no robota detaļām šķērso zaļā laukuma līniju (sāk braukt pa trasi). Laika skaitīšana beidzas, kad robots šķērso sarkanā laukuma līniju.

3. Katram robotam dalībai šajās sacensībās nav noteikts mēģinājumu skaits. Katrā mēģinājumā robots veic pilnu trasi. Ieskaitīts tiek labākais no mēģinājumos fiksētajiem trases laikiem.

4. Trases pieveikšanai robotam tiek dotas ne vairāk kā 3 minūtes. Robots, kas neiekļaujas šajā laika intervālā, tiek diskvalificēts.

5. Robots, kas pazaudē līniju, pie tās var atgriezties tikai tajā vietā, kur tas to ir pazaudējis vai arī kādā no jau nobrauktās trases vietā. Ja šis nosacījums netiek ievērots, robotam brauciens netiek ieskaitīts.

6. Sacensību norises laikā komandu dalībnieki nedrīkst pieskarties robotiem vai ietekmēt to darbību ar bezvadu ierīcēm.

7. Ja tiesnešiem rodas aizdomas par krāpšanos, piemēram, robota regulēšanu vai vadību brauciena laikā ar bezvadu ierīci, tie ir tiesīgi veikt pārbaudi dalībnieka robotam. Atteikšanās no pārbaudes vai krāpšanās atklāšana paredz diskvalifikāciju.

8. Par uzvarētāju tiek atzīts tas robots, kurš izbrauc sacensību trasi visīsākajā laikā. Laukums Trasei ir šādas vispārīgas īpašības:

1. Trases līnija no pamatnes malas ir vismaz 100 mm attālumā.

2. Trasei ir konkrēts starta punkts (zaļš kvadrāts) un konkrēts finiša punkts(sarkans kvadrāts).

3. Trases līnijas savstarpēji veido 90 grādu krustojumus un atzarus.

4. Trases līnijas platums ir 15 mm.

5. Trase tiks aprīkota ar automātisku vai daļēji automātisku laika kontroles mehānismu.

Sacensības notiks iekštelpās . Iespējamie sensoru darbības traucējumi, kas saistīti ar apgaismojumu, ir jāparedz robota izgatavotājam. Pretenzijas par minētajiem traucējumiem sacensību organizatori neizskatīs. Robots Elektronikas jeb brīvās konstrukcijas robota maksimālais izmērs ir 25х30x30 (platums, garums, augstums), svars – ne vairāk kā 1 kg. Robotam ir jābūt autonomam. LEGO un VEX robota maksimālais izmērs ir 30x30 cm (platums, garums), svars – ne vairāk kā 1kg. LEGO un VEX robotu izveidē drīkst būt izmantotas tikai atbilstoši LEGO un VEX komplektos pieejamās detaļas. Aizliegts izmantot lipīgas un eļļainas vielas uz robota detaļām. Aizliegts izmantot palīgierīces, kas rada fiziskus bojājumus trasei.

Trases paraugs: