Līnijsekošana

LEGO, Brīvā konstrukcija

Apraksts

Šajās sacensībās autonomam robotam no starta līdz finišam ir jākustas, sekojot melnajai līnijai, un attālums jāveic maksimāli īsākajā laikā.

Sacensību noteikumi

Sacensības norisinās dažādās vecuma grupās un atsevišķi elektronikas robotu un LEGO robotu kategorijās. Katram robotam dalībai šajās sacensībās tiek doti vismaz 2 mēģinājumi. Ieskaitīts tiek labākais no mēģinājumos fiksētajiem laikiem. Trases pieveikšanai robotam tiek dotas ne vairāk kā 3 minūtes. Robots, kas neiekļaujas šajā laika intervālā, tiek diskvalificēts. Robots, kas pazaudē līniju, pie tās var atgriezties tikai tajā vietā, kur tas to ir pazaudējis vai arī kādā no jau noietās trases vietām (ja ir šķēršļi, robotam tie ir jāapbrauc). Ja šis nosacījums netiek ievērots, robots tiek diskvalificēts. Sacensību norises laikā komandu dalībnieki nedrīkst pieskarties robotiem. Par uzvarētāju tiek atzīts tas robots, kurš distances pieveikšana prasījusi vismazāk laika.

Trase

Trasei ir šādas vispārīgas īpašības:

1. Trases pamatnes izmērs (mm) – 3060 x 1530

2. Trases līnija no pamatnes malas ir vismaz 100 mm attālumā.

3. Trase ir „bezgalīga”, t.i. robotam nav jāatrod konkrēts finiša punkts.

4. Trase ietver vienu 90 grādu krustojumu.

5. Trases līnijas platums ir 15 mm.

6. Trase tiks aprīkota ar automātisku vai daļēji automātisku laika kontroles mehānismu.

7. Trases sākumu (visiem vienu un to pašu) noteiks „trases tiesnesis” sacensību norises laikā.

8. Trasei ir variants A un variants B. Brīvas konstrukcijas roboti sacenšas trasē A, LEGO roboti sacenšas trasē B (skatīt shēmu):

Sacensības tiks noturētas iekštelpās normālā apgaismojumā (iespējamie sensoru darbības traucējumi, kas saistīti ar apgaismojumu, ir jāparedz robota izgatavotājam. Pretenzijas par minētajiem traucējumiem sacensību organizatori neizskatīs).

Robots

Elektronikas robota maksimālais izmērs ir 25х30x30 (platums, garums, augstums), svars – ne vairāk kā 1 kg. Robotam ir jābūt autonomam. LEGO robota maksimālais izmērs ir 30x30 cm (platums, garums), svars – ne vairāk kā 1kg. LEGO robotu izveidē drīkst būt izmantotas tikai komplektos pieejamās detaļas. Aizliegts izmantot lipīgas un eļļainas vielas uz robota detaļām. Aizliegts izmantot palīgierīces, kas rada fiziskus bojājumus pretinieka robotam vai trasei.