MAKEblock challenge

Apraksts

Šajās sacensībās autonomam robotam, kas izgatavots no Makeblock mBot V1.1. robota versijas, no starta līdz finišam ir jākustas, sekojot melnajai līnijai, un attālums jāveic maksimāli īsākajā laikā. Trasē ir šķeršļi, kas traucē robota pārvietošanos.

Sacensību noteikumi

Sacensības norisinās dažādās vecuma grupās. Katram robotam dalībai šajās sacensībās tiek doti vismaz 2 mēģinājumi. Ieskaitīts tiek labākais no mēģinājumos fiksētajiem laikiem. Trases pieveikšanai robotam tiek dotas ne vairāk kā 3 minūtes. Robots, kas neiekļaujas šajā laika intervālā, tiek diskvalificēts. Robots, kas pazaudē līniju, pie tās var atgriezties tikai tajā vietā, kur tas to ir pazaudējis vai arī kādā no jau noietās trases vietām (ja ir šķēršļi, robotam tie ir jāapbrauc). Ja šis nosacījums netiek ievērots, robots tiek diskvalificēts. Sacensību norises laikā komandu dalībnieki nedrīkst pieskarties robotiem. Par uzvarētāju tiek atzīts tas robots, kurš distances pieveikšana prasījusi vismazāk laika.

Trase

Trasei ir šādas vispārīgas īpašības:

1. Trases pamatnes ir balta.

2. Trases līnija no pamatnes malas ir vismaz 100 mm attālumā.

3. Trase ir sākuma punkts un finišs.

4. Trases līnijas platums ir 15 mm.

5. Trase tiks aprīkota ar automātisku vai daļēji automātisku laika kontroles mehānismu.

6. Trases sākumu (visiem vienu un to pašu) noteiks „trases tiesnesis” sacensību norises laikā.

7. Trasē var būt šķēršli (bloki), raustītas līnijas un pagriezieni (skatīt attēlu):

Sacensības tiks noturētas iekštelpās normālā apgaismojumā (iespējamie sensoru darbības traucējumi, kas saistīti ar apgaismojumu, ir jāparedz robota izgatavotājam. Pretenzijas par minētajiem traucējumiem sacensību organizatori neizskatīs).

Robots

1. Robots ir veidots tikai no Makeblock mBot V1.1. robota komplektā iekļautajām detaļām.

2. Vienīgās papildus detaļas drīkst būt tikai ar estētisku vai dizaina funkciju.

3. Robota pieļaujamais izmērs ir 20cm x 20cm x 20cm.

4. Robotam ir jābūt autonomam.

5.Robotam ir jābūt ieslēgšanas/izslēgšanas pogai vai jādarbojas uz tālvadības pults.