VEX challenge

BEZ iepriekšējas sagatavotības un BEZ sava personīgā robota – atnāc un piedalies!

Apraksts:

Sacensību mērķis, ir parādīt dalībnieku veiklību VEX robotu vadīšanā ar pulti. Sacensībās piedalās komandas, kuras sastāv no diviem dalībniekiem. Abi dalībnieki atrodas pie cīņas laukuma, un sadarbojas, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku punktu skaitu.

Sacensību noteikumi:

• Katram dalībniekam viena raunda laiks ir 60 sekundes, komandas kopējas laiks 120 sekundes.

Dalībniekiem jānodod vadības pults otram dalībniekam no 55 sekundes līdz 65 sekundei.

• Ja komandā startē tikai viens dalībnieks, komandas rezultāts netiek ieskaitīts.

• Sacensību laikā ir aizliegts pieskarties laukuma elementiem vai robotam.

• Pēc raunda beigām vadības pults jānovieto zemē.

• Dalībniekiem ir iespēja piedalīties ar savu VEX Clawbot IQ modificētu robotu. (Sacensību rīkotājs neuzņemas atbildību par tehniskām kļūmēm, kas radušās startējot ar savu VEX Clowbot IQ robotu.)  Sacensību zonā atrodas tikai spēles dalībnieki.

Laukums un spēles elementi:

VEX sacensību laukums ir 2510 mm garš un 1290 mm plats. Laukumā ir izvietoti 60 spēles gredzeni (15 bonusa zonā, 9 uz starta mietiņiem un 36 izvietoti laukumā). Laukumā ir izvietoti stabiņi uz kuriem jānovieto spēles elementi (2 horizontālie, 4 zemie un viens augstais.)

Punktu skaitīšana:

a) Katrs gredzens, kas novietots zemes punktu zonā =1 punkts

b) Katrs gredzens novietots uz stabiņa = 5 punkti

C) Vismaz divi vienas krāsas gredzeni novietoti uz stabiņa = 10 punkti

d) Katrs atbrīvotais starta mietiņš = 5 punkti

e) Atbrīvojot - Bonusa zonu = 20 punkti

Punktu skaits paliek nemainīgs neatkarīgi no mietiņu veida (Augstais, zemais vai horizontālais).

No kreisās puses 1.attēls – punkti netiek ieskaitīti;

No kreisās puses 2.attēls – punkti tiek ieskaitīti;

No kreisās puses 3.attēls – punkti tiek ieskaitīti;

No kreisās puses 4.attēls – punkti netiek ieskaitīti.

Robots:

Sacensībās startē ar VEX Clawbot IQ un vadība notiek ar VEX IQ vadības pulti.

Sacensību norise:

Sacensībās piedalās komandas no Latvijas skolām (arī robotikas skolām, un jauniešu izglītības centriem), no katras skolas drīkst piedalīties ne vairāk par divām komandām. Katra komanda sastāv no diviem dalībniekiem, kuri sacensību laikā secīgi kontrolē robotu.

Sacensības ilgst 120 sekundes, pēc raunda beigām tiek saskaitīti komandas iegūtie punkti.

Sacensības ir viena apļa turnīns.